Menu

Deel bericht

WhatsApp

Belactie een groot succes

Afgelopen maandagavond, 31 oktober, hebben wij samen met de VriendenLoterij voor de tweede keer een speciale belactie georganiseerd met als doel geld op te halen voor acties voor de jeugd om kansen te behouden voor de toekomst. Spelers van het 2e, 3e en 4e elftal zijn vanaf 18:30 uur gaan bellen met de vraag of men – via de VriendenLoterij – de jeugd van Sc. Meddo wilde steunen.

Alle seniorenleden zijn gebeld en hoewel we niet iedereen konden bereiken hebben de mannen velen gesproken en ook weten te enthousiasmeren om lid te worden en op deze manier bij te dragen. Waar we hoopten op een deelname van 30 tot 40 nieuwe deelnemers liep het aantal al gauw op tot boven de 50 en dat was natuurlijk fantastisch èn èrg belangrijk, want hiermee werden we extra beloond door de vriendenloterij. Per lot krijg je dan als vereniging € 15,– uitbetaald en met een startpremie van € 1000,– liep het saldo gedurende de avond behoorlijk op. Waarvoor we onze 12 bellers graag willen bedanken.

Uiteindelijk stopte de teller bij maar liefst 62 nieuw verkochte loten en kwam het saldo (alleen al op deze avond) op € 1000,– + € 930,– = € 1930,–. Echt fantastisch. Daarbij komt nog een bijdrage van enkele leden die niet deel wilden nemen, maar wel een eenmalige bijdrage aan de club willen doneren. Ook dat is prachtig!

We willen iedereen dan ook van harte bedanken voor deze steun en met de reeds deelnemende loten komt ons aantal op 126 deelnemende loten en per trekking gaat dan 40% van de inzet naar de club. En dat is heel veel geld. Hiermee kan de nieuwe werkgroep “Kansen voor Sc. Meddo” veel mooie en goede initiatieven gaan uitzetten!

Bestuur Sc. Meddo

 

 

Bestel Sc Meddo kleding

via onze clubshop