Menu

Deel bericht

WhatsApp

Jaarvergadering 15 september bij Spiekerman

Het bestuur van Sportclub Meddo heeft het genoegen alle leden uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering. Deze zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 15 september. In verband met corona zullen we deze keer uitwijken naar Spiekerman. Op deze wijze kunnen we meer leden ontvangen. We starten om 20.30 uur

We zouden het prettig vinden als je je voor 15e september aanmeldt bij Juul Overkamp:

julius.overkamp@gmail.com of bel naar 06 13 61 01 26

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de jaarvergadering van 17 september 2019 (zie website)
 3. Jaarverslag van de jeugdsecretaris  (zie website)
 4. Jaarverslag van de secretaris  (zie website)
 5. Jaarverslag van de penningmeester 
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Vaststellen van de begroting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 10. Verkiezing van de kascontrolecommissie
 11. Mededelingen en aanvullende punten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting 
 14. Huldiging jubilerende leden

 

Toelichting punt 9:

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Hans Aartsen     Aftredend en niet herkiesbaar: Wencke Schurink

Nieuwe (tegen)kandidaten kunnen zich zelf melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering met de steun (handtekeningen) van tenminste tien meerderjarige leden. 

De leden die inzage willen hebben in de financiële administratie van Sportclub Meddo, kunnen deze een half uur voor aanvang komen inzien.

 

Kom op tijd en zoveel mogelijk naar de vergadering. Het is in ieders belang!

 

Bestuur sc. Meddo

 

Bestel Sc Meddo kleding

via onze clubshop