Menu

Deel bericht

WhatsApp

Kansen voor levendige Sc.Meddo

Dat Sc. Meddo een levendige club is, dat wisten we al! Maar om de club in de toekomst levendig te houden, hebben we op donderdag 13 oktober een extra avond voor al onze leden, ouders van leden, vrijwilligers en sponsoren georganiseerd. Een goede opkomst zorgde voor een brainstormsessie, waarin veel mooie ideeën en kansen (waaronder b.v. de samenwerking met andere organisaties, scholen, verenigingen en instanties) voor de toekomst van Sc. Meddo werden gedeeld. Met als doel om in de toekomst de mooie club te laten blijven, die het nu ook is.

Hieronder een kort overzicht van nog meer ingebrachte kansen en ideeën:

 • Maak ruim gebruik van alle mogelijkheden van social media en zet deze b.v. in voor promotie;
 • Het organiseren van allerlei wervingsacties;
 • Het vergroten van onze wervingsgebied;
 • Maak van ’t Konder een multifunctioneel centrum;
 • Het organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud;
 • Het invoeren van vrijwilligersvergoeding voor b.v. jeugdige trainers en leiders;
 • Het organiseren van vervoer naar Sc. Meddo;
 • Het uitdragen van onze vereniging en ons dorp door alle ambassadeurs van onze club;
 • Het duidelijk in beeld brengen van vrijwilligerstaken;
 • Naast Sc. Meddo heeft het dorp Meddo ook een groot belang bij een gezonde leef en sportomgeving;
 • Het levendig houden van het Meddo in het algemeen.

Aan het einde van de avond werd er een werkgroep geformeerd (die zeker nog uitgebreid kan/moet worden) van een aantal enthousiaste ouders en leden. Zij komen op 9 november a.s. bij elkaar om de ingebrachte kansen en ideeën uit te gaan werken.

Iedereen (waarbij we ook rekenen op een afvaardiging van alle seniorenteams) die ook “een Keitje” wil of kan bijdragen aan de toekomst van onze club, wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd om op 9 november om 20.00 uur ook naar de kantine van Sc. Meddo te komen.

Voor vragen en of nieuwe ideeën kan men altijd contact opnemen met iemand van het bestuur, jeugdbestuur of TC.

Graag tot de 9e!                                                                                                                                                                Bestuur, jeugdbestuur en TC

 

Bestel Sc Meddo kleding

via onze clubshop