Menu

Deel bericht

WhatsApp

Kunstgrasvelden en veiligheid

Beste leden

Op zondag 27 november is er door de NOS nieuwe informatie naar buiten gebracht over het onderzoek wat de bandenbranchevereniging VACO de afgelopen weken op honderden velden heeft gedaan naar de granulaatkorrels die op kunstgrasvelden liggen. Zoals bekend is ook RIVM bezig met een onderzoek. De resultaten van dit uitvoerige onderzoek worden eind december verwacht.

Vooruitlopend daarop willen wij als bestuur kenbaar maken dat wij vooralsnog het advies van De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de KNVB volgen en dat er dus gewoon gevoetbald kan worden op onze kunstgrasvelden.

Op dinsdag 29 november ontvingen wij van de KNVB het volgende bericht:

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:
De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in? De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels. Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes). Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur. Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.
De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep
De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

Mvg
Bestuur sc. Meddo

Bestel Sc Meddo kleding

via onze clubshop