Menu

Deel bericht

WhatsApp

Nieuwe voetbalplan 2018-2020

De afgelopen jaren is er met elkaar een voetbalmissie en visie ontwikkeld, die de leidraad was voor ons trainen, coachen en voetballen. Deze is regelmatig bijgesteld, met hulp van leiders en trainers. Het afgelopen najaar hebben we hier tijdens een leiders- en trainersavond ook weer met elkaar over gesproken. Dit heeft geleid tot allerlei ideeën en suggesties, die de TC mee genomen heeft naar een vernieuwde missie/visie. Deze is verwerkt in het nieuwe voetbalplan 2018-2020. Hierin staan b.v. onze misse en visie beschreven, maar ook onze algemene en voetbaltechnische uitgangspunten. Tevens hebben we een draaiboek opgenomen en een medisch stappenplan. Het is een dus beschrijving van ons totale voetbalbeleid. Het volledige voetbalplan kun je vinden onder het kopje van de Technische Commissie.

TC

Bestel Sc Meddo kleding

via onze clubshop