Menu

Deel bericht

WhatsApp

Start zaterdagteam senioren seizoen 2020-2021

Statement Sportclub Meddo – Start zaterdagvoetbal senioren

 

Op 19 mei 2020 heeft de Technische Commissie namens Sportclub een oproep naar buiten gebracht voor nieuwe spelers bij onze seniorenteams. De reden hiervoor was het feit dat afgelopen seizoen er een overschot was aan spelers bij de 4 seniorenelftallen (1 t/m 4). Regelmatig zaten de leiders met de handen in het haar omdat er teveel spelers op het formulier stonden voor de eerstvolgende wedstrijd.

Een overschot aan spelers veroorzaakt frustratie en ontevredenheid over speeltijd, zowel bij de prestatie- als recreatie-elftallen. Een aanleiding voor de TC om de ‘advertentie’ uit te zetten. Een advertentie om een aantal spelers te werven voor de zondagteams.

 

Hieruit kwam een verzoek van een groep heren, deels al lid bij de club. Een groep van circa 18 heren/jongens hebben gevraagd naar de mogelijkheid om een seniorenelftal op te richten op de zaterdag. Het idee is al eens eerder geopperd ongeveer een jaar geleden, maar destijds bleef dit meer bij gedachten of een wild idee in plaats van een concrete optie.

 

Vervolgens heeft de TC gesprekken gehad met het bestuur en ook met de voltallige groep spelers. De TC vond dat we deze kans niet zomaar naast ons neer konden leggen. Een landelijke trend, maar ook een trend die we zien bij amateurverenigingen in Twente, de lokale voetbalclubs in Winterswijk is dat er door senioren wordt gevoetbald op de zaterdag. Dit brengt echter veranderingen met zich mee waarbij we als TC/bestuur uitgesproken hebben om hier voor open te staan en mee te willen bewegen in ideeën en suggesties van onze (nieuwe) leden. Door de TC wordt ervoor gezorgd dat het voetbaltechnische aspect binnen de club zo goed mogelijk geregeld wordt. Hier hoort onder meer een langetermijnvisie bij. De uitgezette advertentie was hier onderdeel van.

 

Deze advertentie richtte zich meer op senioren voor de zondag, maar nu de zaterdag zich zo concreet aandiende, is besloten dat hier iets gedaan mee moest worden. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden en in samenspraak met het bestuur. Op zaterdag 6 juni heeft een afvaardiging van de TC en het bestuur met de voltallige groep om tafel gezeten, uiteraard conform de maatregelen van het RIVM. De TC heeft de groep een aantal voorwaarden gesteld en gevraagd wat hen beweegt naar het zaterdagvoetbal. Een van de redenen is het vrijhouden van de zondag en het voetballen op een bepaald niveau met vrienden.

 

Het opstarten van een recreatief zaterdagteam biedt Sportclub de kans om leden die eventueel nadenken om er mee te stoppen binnen de club te houden en nieuwe leden te werven omdat men op de zaterdag terecht kan wanneer men wellicht niet meer op zondag kan of wil voetballen. Wel blijft het uitgangspunt één zaterdagteam om onze zondag elftallen op niveau en aantal te houden. Indien zich in de toekomst een aanvullend elftal voor het zaterdagvoetbal aanmeld is het van belang dat ze zich in 1e instantie opgeven als een voltallig elftal waarbij op het moment zelf bekeken wordt wat de consequenties zijn voor de zondag elftallen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt er bepaald of er aanvullende elftal(len) opgericht kan/kunnen worden voor de zaterdag. Belangrijkste prioriteit is om juiste balans te houden tussen prestatief en recreatief voetbal i.c.m. de wensen en voorkeuren voor de zaterdag of zondag.

 

Een van de belangrijkste voorwaarden voor Sportclub is het belang van de zondag. De jeugdopleiding, waar we als Sc. Meddo in investeren, blijft gericht op het opleiden van de jeugd voor de zondag prestatie elftallen. Ook zal het huidige eerste heren en dames elftal het vlaggenschip blijven. Een eventueel zaterdagteam is vergelijkbaar met ons eerste recreantenteam, het 3e.

 

Een andere voorwaarde voor een succesvol zaterdagteam is de betrokkenheid van spelers binnen de club. De huidige groep bestaat grotendeels uit Meddose en lokale jongens. Zij begrijpen allen het belang van vrijwilligerswerk en betrokkenheid als team. Mocht in de toekomst meer aanloop zijn voor de zaterdag van buitenaf, dan moet dezelfde betrokkenheid er zijn. De afspraak is dan ook dat een zaterdagteam niet opereert als individueel vriendenteam, maar onderdeel maakt van de club. Natuurlijk linksom of rechtsom. Dit betekent dat er bij tekorten of hoge nood op de zondag of bij de hoogste jeugdteams bijgesprongen moet worden als men bij een zaterdagteam een overtal heeft. Andersom werkt dit natuurlijk ook zo, spelers uit de recreatieve zondag elftallen moeten ook klaarstaan voor een zaterdagteam. Vanzelfsprekend moet het zaterdagteam op voorhand al zorgen voor voldoende spelers om dit niet of zo min mogelijk voor te laten komen. Naast het bijstaan van de seniorenteams, wordt ook verwacht dat men zich inzet voor de club als vrijwilliger en gebruik maakt van de faciliteiten binnen de club zoals bijvoorbeeld de kantine.

 

Teven een andere belangrijke voorwaarde is dat een zaterdagteam zelf zorgt voor het in stand houden van het selectie-aantal in samenwerking met de TC. Dit houdt in dat men niet kan instromen vanuit de jeugd naar het zaterdagteam. Het zaterdagteam denkt zelf mee over het rondkrijgen van een selectie qua aantallen, tevens is het van belang dat ze zich in de algemene omgang respectvol gedragen richting overige leden.

 

Tenslotte is als voorwaarde gesteld dat de groep zelf zorgt voor een vast aanspreekpunt in de vorm van een leider. Hierbij komen ook het aanstellen van een grensrechter, het doorgeven van trainings- en aanvangstijden en het bijwonen van het ‘donderdagoverleg’ voor leiders.

 

Nadat deze voorwaarden zijn besproken met de groep en bepaalde afspraken waren vastgelegd is de keuze bij het bestuur voorgelegd. Zij hebben afgelopen dinsdag tijdens de bestuursvergadering en na een overtuigende pitch van de TC besloten in het aankomende seizoen te starten met een zaterdagelftal voor de heren. Sportclub is trots om als kleine opzichzelfstaande vereniging, in een voor veel partijen moeilijke periode, een stap in de breedte te kunnen zetten. De club is van mening dat wanneer je een breed aanbod hebt voor leden in combinatie met ons prachtige complex met uitstekende faciliteiten, dit de sleutel is naar een mooie toekomst op de lange termijn wat onze bestaansrecht ten goede komt.

 

Op dit moment is de technische commissie volop bezig de laatste puntjes op de i te zetten en de eerste nieuwe leden in te schrijven en te verwelkomen. Vanaf september zal het eerste zaterdagteam actief zijn in de laagste recreanten-klasse. Het team zal zijn wedstrijden voornamelijk gaan spelen tussen 14.00 – 15.00 uur en trainen op elke donderdagavond.

Bij vragen over het bovenstaande kun je altijd contact opnemen met het bestuur of de technische commissie.

Heb je zelf ook nog interesse in voetballen in een zaterdagteam of bij één van onze zondagteams? Meld je aan bij de TC, dan zullen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Contactgegevens van de TC vind je in het tabblad ‘Technische Commissie’ en meld je bij een van de leden.

Voor nu wensen we het zaterdagteam veel plezier en succes toe!

Met vriendelijke groet,

Technische Commissie

 

Bestel Sc Meddo kleding

via onze clubshop