Menu

Deel bericht

WhatsApp

Tom bedankt!

Tom bedankt….. een KEI van een voorzitter!

Op Prinsjesdag, de 3e dinsdag van september houdt Sc Meddo plichtsgetrouw haar algemene ledenvergadering.
Dit jaar een hele bijzondere ledenvergadering. Zo hebben we vooraf aan de vergadering stil gestaan bij onlangs twee van onze overleden ereleden: Gerard Koldeweij en Herman Pampiermole. Voor beide heren, die ontzettend veel voor onze club hebben betekend,  is er 1 minuut stilte gehouden.

Na het officiële gedeelte zijn een aantal leden die 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar lid zijn van Sc. Meddo door Tom Meeusen in het zonnetje gezet.
Macneal Hieltjes, Tonnie Klein Gunnewiek, Bennie ten Dolle 25 jaar lid.
Dianne Pampiermole 40 jaar lid.
Gé Klanderman, Wim Boeijink, Louis Smeenk en Henry te Koppele 50 jaar lid.
Mirian Prinsen en Kirsten Esselink, beide 25 jaar lid, zij konden helaas niet aanwezig zijn.
Allen bedankt en van harte gefeliciteerd met jullie jubileum.

Ook waren er een aantal bestuursveranderingen. Juul Overkamp heeft afgelopen voorjaar te kennen geven helaas te stoppen met zijn functies binnen het bestuur wat wij ontzettend jammer vinden. We bedanken Juul voor zijn inzet en voor alles wat hij voor de club gedaan heeft.
Daarnaast heeft het bestuur er wat ‘verjonging’ bij gekregen: Dion Boeijink en Vincent Ros zijn ons bestuur komen versterken en daar zijn wij ontzettend blij mee.

En dan Tom…. Zo’n 2 jaar geleden heeft Tom  Meeusen aangegeven te stoppen binnen het bestuur en dus ook als voorzitter van Sc Meddo. Eigenlijk zou hij vorig jaar al stoppen, maar om de voorzittershamer neer te leggen tijdens de coronacrisis voelde voor Tom niet goed. Voor ons als bestuur was dat wel even slikken, want een voorzitter waar je ‘U’ tegen zegt met zoveel ervaring, inzet en mensenkennis is bijna niet te vervangen en heb je niet 1,2,3, zo gevonden
Uiteraard was er alle begrip voor Toms besluit, want inmiddels zat hij ook al weer 13 jaar in het bestuur, waarvan de eerste 3 jaar als jeugdvoorzitter en daarna 10 jaar als voorzitter.

Deze rol als voorzitter was Tom op het lijf geschreven die hij altijd serieus genomen heeft en heel belangrijk: Tom is altijd bij zichzelf gebleven op gelijke voet met alle vrijwilligers en leden. Een betrokken voorzitter die nauwkeurig te werk ging, overzicht had, zijn verantwoording nam en met enthousiasme zijn taken uitvoerde.
Tom ging makkelijk met mensen in gesprek en daardoor was hij ook heel toegankelijk voor iedereen. Die verbindende rol vond hij altijd heel belangrijk. Hij was dan ook bij veel groepen betrokken. Zo was hij TC lid en contactpersoon tussen TC en bestuur, coördinator van de Vriendenloterij en van de KNVB talententeams én het aanspreekpunt voor het kantinepersoneel, de schoonmaakploeg en de keilooporganisatie.
Maar ook daar buiten heeft Tom als voorzitter veel taken vervuld: vergaderingen met o.a. de Winterswijkse voetbal Federatie, gemeente, Meddo’s Belang en de KNVB. Hij heeft daarbij altijd zijn best gedaan om Sc Meddo positief uit te dragen.

Eén van Toms sterke punten is dat mensen serieus neemt en in hun waarde laat, ook al was hij het niet altijd met ze eens. Daarnaast heeft hij talent voor het schrijven en voordragen van toespraken, maar ook tijdens vergaderingen of andere bijeenkomsten buiten de sportclub kon hij altijd goed van woord en wist hij waarover hij praatte. Tom had altijd alles tot in de puntjes voorbereid.

Maar ook vaak genoeg zat hij op een donderdagavond of zondagmiddag gezellig aan de stamtafel en kon hij uitbundig lachen om de mooie verhalen van anderen die vaak wat overdreven waren na de nodige biertjes.

Namens het hele bestuur, alle leden en vrijwilligers willen wij Tom ontzettend bedanken voor zijn enorme inzet, drijfkracht, raad en advies, enthousiasme, gedrevenheid en vooral voor alle gezellige momenten die we samen met hem hebben gehad.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sc Meddo

Namens Judith Hoog Antink
(“nieuwe” voorzitter)

Judith bedankt Tom Meeusen voor 10 jaar voorzitterschap Sc Meddo

       

   

 

 

 

Bestel Sc Meddo kleding

via onze clubshop