Menu

Deel bericht

WhatsApp

Uitnodiging jaarvergadering 20 september

Het bestuur van Sportclub Meddo heeft het genoegen alle leden uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering.

Deze zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 20 september in de kantine van ’t Konder.

We starten om 20.30 uur.

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de jaarvergadering van 21 september 2021 (zie website)
 3. Jaarverslag van de jeugdsecretaris  (zie website)
 4. Jaarverslag van de secretaris  (zie website)
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing van de kascontrolecommissie
 8. Vaststellen van de begroting en van de contributie
 9. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 10. Mededelingen en aanvullende punten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 13. Pauze
 14. Huldiging jubilerende leden

 

Toelichting punt 9:

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Joop Klanderman, Anita te Koppele, Herbert Navis

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Juul Overkamp en Tom Meeusen

Het bestuur draagt Dion Boeijink en Vincent Ros voor als nieuw bestuursleden.

Tegenkandidaten kunnen zich zelf melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering met de steun (handtekeningen) van tenminste tien meerderjarige leden.

De leden die inzage willen hebben in de financiële administratie van Sportclub Meddo, kunnen deze een half uur voor aanvang komen inzien.

 

Graag tot de 20e

M.v.g. bestuur sc. Meddo

Bestel Sc Meddo kleding

via onze clubshop