Menu

Deel bericht

WhatsApp

Uitnodiging, verslag en notulen ledenvergadering

Het bestuur van Sportclub Meddo heeft het genoegen alle leden uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering. Deze zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 19 september in de kantine van ’t Konder. We starten om 20.30 uur.

Agenda:

 1.  Opening door de voorzitter
 2.  Notulen van de jaarvergadering van 20 september 2022 (zie website)
 3.  Jaarverslag van de secretaris  (zie website)
 4.  Jaarverslag van de penningmeester
 5.  Verslag van de kascontrolecommissie
 6.  Verkiezing van de kascontrolecommissie
 7.  Vaststellen van de begroting en van de contributie
 8.  Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 9.  Mededelingen en aanvullende punten
 10.  Rondvraag
 11.  Sluiting
 12.  Pauze
 13.  Huldiging jubilerende leden

Toelichting punt 9:

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Hans Aartsen
Aftredend en niet herkiesbaar: Herbert Navis en Anita te Koppele               

Tegenkandidaten kunnen zich zelf melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering met de steun (handtekeningen) van tenminste tien meerderjarige leden.

De leden die inzage willen hebben in de financiële administratie van Sportclub Meddo, kunnen deze een half uur voor aanvang komen inzien.

Graag tot de 19e.

M.v.g. bestuur sc. Meddo

Klik hieronder op de notulen van de jaarvergadering van 2022 en het jaarverslag van de secretaris over seizoen 2022/2023.

Bestel Sc Meddo kleding

via onze clubshop